Åbningsarter døre

Facade dør Nordic & Brilliant

Facadedøre kan være udadgående eller indadgående (indadgående er mest almindeligt i Danmark). Normalt vil en facade dør være forsynet med flere lukkepunkter i greb-siden, hvor det midterste lukkepunkt er virksomt ved normal betjening af grebet.

De øvrige lukkepunkter aktiveres ved at løfte grebet opad, og herefter kan døren af-låses. Der findes et stort antal af typer og modeller af facadedøre, hvis detaljer må drøftes nærmere i den konkrete købssituation.

Terrasse dør Nordic & Brilliant

Terrassedøre kan være udadgående eller indadgående døre, der er udført som ram-medøre med rude(r) og evt. fyldning. En terrassedør har normalt 3 lukkepunkter i grebsiden, der alle aktiveres ved en 900 drejning af det indvendige greb.

Efter åbning kan døre være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer dørrammens stilling under større vindbelastning.

Sidebundhængte døre

Funktion og betjening for en sidebundhængt dør (terrasse- eller altandør) er principielt som beskrevet for sidebundhængt vindue.

Kipskyde døre

For kipskyde døren begynder funktionen når grebet drejes til vandret stilling, så er døren i kip stilling. Drejes grebet til lodret stilling frigøres rammen i bunden og kan skydes forbi partiets faste del. Ved lukning og låsning skal det sikres, at grebet er helt tilbage i låseposition.

Foldedøre

Foldedøren er en populær dørløsning, fordi den på elegant vis nedbryder skellet mellem ude og inde og sikrer et stort, naturligt lysindfald. Døren skubbes til side i en integreret styrekøreskinne og med specialdesignede letløbende ruller, mens dobbelttætning mellem rammer sikrer, at dørene holder tæt for vejr og vind hele året rundt. Derudover er indbrudssikring i form af massive hagekolver og justerbare sikkerhedsslutblik med skråtstillede skruer samt fuldlimede termoruder med i den samlede løsning. Hver enkel sektion er max 90 cm og sammeklappet foldes de ud, den første del åbner til en side resten til den anden side, vælg første åbne del. Foldedøren fås i moduler med 3-10 rammer pr. modul, og flere moduler kan tilføjes efter behov. De eksakte modeller og mål er altid tilpasset det enkelte projekt.

Åbningstyper

Ved ordre skal det angives, om døren er højre- eller venstrehængt, og om slagretningen er ind eller ud. Elementerne skal ses fra den side, hvor hængslet i lukket stilling er synligt. De fleste døre leveres både udadgående og indadgående. Ved en dobbelt dør er det altid slagretning på den første gående dør som bliver angivet

Farver

Indbrudssikring

Alt efter dørenes beliggenhed, om det er meget let, vanskeligt eller meget vanskeligt tilgængeligt, kan du tilpasse indbrudshæmningen til dit personlige sikkerhedsbehov. At føle sig sikker er forudsætningen for at kunne slappe af. For at du kan slappe af, når du er hjemme, og når du er bortrejst eller på ferie, kan døre af Nordic Design Plus / Brillant Design – alt efter behov – fås i forskellige modstandsklasser inden for indbrudsbeskyttelse.

Specielle sikkerhedskomponenter til individuel indbrudshæmning:
Basissikkerhed
Modstandsklasse WK 1
Modstandsklasse WK 2
Modstandsklasse WK 3

Basissikkerhed: Ved meget vanskeligt tilgængelige døre er basissikkerheden tilstrækkelig.

Modstandsklasse WK1:
Til vanskeligt tilgængelige døre.
Grundbeskyttelse mod indbrudsforsøg med legemlig modstand, især vandalisme.
Beskyttelse mod anvendelse af simpelt løftegrej er integreret.

Modstandsklasse WK2:
Til let tilgængelige døre. Beskyttelsen af dørene er lavet på en sådan måde, at indbrudstyven forsøger at bryde den låste dør op med simpelt værktøj, som for eks. skruetrækker, tang og kile.

Modstandsklasse WK3:
Til meget let tilgængelige døre. Yderligere beskyttelse mod benyttelse af skruetrækker og koben.
Da de fleste indbrudsforsøg i Danmark sker via terrassedøre, er individuel beskyttelse af de enkelte døre særdeles vigtig for indbrudshæmning. Specielle låsedele og yderligere sikkerhedskomponenter sørger for, at du kan fastlægge indbrudshæmning for hvert enkelt dør af Nordic Design Plus / Brillant Design individuelt.

Glastyper

2 lagsglas (24 mm):
Der findes utrolig mange forskellige typer glas. Standardruder hos Designiplast, vil altid leve op til de krav der er gældende på det danske marked. Det vil altid være muligt at få ”opgraderet” glasset. Standardrude hos Designiplast er 2-lags rude med varm kant.

3 lagsglas (36 mm):
Grundlæggende er forskellen det ekstra lag glas. Fordelene er et mindre varmetab gennem vinduet, og en øget reducering af kuldenedfaldet. Ulemperne er, at mængden af dagslys og varme fra solen bliver mindre, og at der forekommer flere timer med udvendig kondens (ca. 1500 timer årligt for 3-lagsruden mod ca. 500 timer årligt for 2-lagsruden). Da vægten af den samlede rude øges med 50 %, kan der være størrelsesbegrænsninger for vinduet, og særlige krav til håndtering under indbygning.

Lydglas:
Princippet for en lydrude er, at der anvendes forskellig opbygning af glasskiverne, typisk i form af forskellige glastykkelser, og lamineret glas med en lydfolie. Det vil i mange tilfælde have indflydelse på afstandsprofilets bredde. Både vægt, asymmetrisk opbygning af ruden og anvendelse af lamineret glas har positiv effekt på støjreduktionen, men i nogle tilfælde negativ effekt på energidataene. Vægten af ruden vil ofte øges, og det kan give størrelsesbegrænsninger for vinduet og særlige krav til håndtering under indbygning. En lydfolie kan være godkendt til anvendelse i situationer med krav til personsikkerhed

Sikkerhedsglas (Personsikkerhedsglas)
Personsikkerhed opnås typisk ved at bruge lamineret glas på den side af ruden, hvor kravet om sikkerhed er. Både energidata og vægt kan blive påvirket, men normalt kun i mindre grad. I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at glasskiven er hærdet. For at ruden må bruges til personsikkerhed, er det vigtigt, at den er testet og godkendt af et anerkendt institut. Lamineret sikkerhedsglas fungerer ved at man laminerer 2 stk ruder sammen. Når ruden splintres bliver glasset hængene i laminatet. – denne løsning er også meget brugt indenfor bilindustrien. Hærdet glas sker i produktionsprocessen vha. varme, hvor glasset hærdes op. Når glasset splintres vil glasset splintres i mange tusinde stykker, men uden skarpe kanter så man dermed undgår personskade.

Sikkerhedsglas (indbrudssikkerhed)
Indbrudssikkerhed opnås normalt med en lamineret glasskive. I mange tilfælde vil ruden være identisk med en rude til personsikkerhed. En lidt mindre sikker løsning er hærdet glas. Når alm. glas belastes over glassets brudstyrke revner det i skarpe glasspyd som kan give skæreskader. Hærdet sikkerhedsglas derimod granulerer i tusinder af små ufarlige glasstykker. I lamineret sikkerhedsglas hæfter glassplinterne fast i plastfolien og minimerer risikoen for skæreskader.

Solafskærmende glas:
Alt efter årstid og verdenshjørne tilfører solen store mængder lys og energi gennem glasset/ruderne. Det kan give gulnet inventar og møbler mv., samt høje rumtemperaturer og meget energi, som skal fjernes med ventilation og evt. køling. Da det koster op til 5 gange så meget at køle ned, som det koster at varme op, er det en fordel at begrænse det lys og den energi, ruderne tilfører. Solafskærmende vinduer eller måske rettere solbegrænsende vinduer kunne tidligere sammenlignes med solbriller. Jo mørkere, jo mindre lys og energi passerer, og man har dem på året rundt. Den seneste udvikling inden for solafskærmende vinduer tillader meget lys at passere og forholdsvis lidt energi. Synsmæssigt afviger ruden ikke væsentlig fra en energirude.

Ilagte sprosse
26 mm

Påklæbede sprosse
23/35/42 mm

Energisprosse
23/35/42 mm

Typeoversigt

Faste karme

Udadgående / Indadgående (Kip/Dreje)

Udadgående – Sidehængte / Topstyret / Bondehus

Udadgående – Topstyret / Dannebrogs vinduer