Information

Vejledning til dig, hvis du tager mål til dine nye vinduer og døre. Når vi oplyser nogle mål, er det altid bredde vi oplyser først og højden til sidst. Hvis du skal have et ufor-pligtende tilbud eller bestille nye vinduer og døre så er det vigtigt om det er hulmål eller udvendig karmmål du har måltaget.
Hulmål: Er målet udvendigt på selve hullet i muren.

Det vil sige bredde fra mursten til mursten og højde fra mursten til mursten.
Udvendige karmmål: Er det mål elementerne bliver produceret i. Udvendige karm-mål beregnes på følgende måde: Hulmål: minus 24 eller 28 mm. = Udvendige karmmål

Det er lidt forskelligt, om vi vælger at trække 24 eller 28 mm. fra, det afhænger af hvor meget fuge der er nødvendigt. Vi anbefaler, at der ved ældre ejendomme træk-kes 28 mm. fra til fuge, da hullerne kan være skæve og derfor måske ikke er helt ens foroven og forneden eller i den ene eller anden siden.

Bemærk: Vi oplyser kun udvendige karmmål ( bredde x højde ) på tilbud og ordrebekræftelser.

Ved modtagelse og videre håndtering er det vigtig at anvende hjælpemidler som ikke medføre skader på elementerne. Før montagen går igang, skal man tjekke at leverancen stemmer overens med det af-talte og at der ikke forekommer mangler eller transport skader ved elementerne.

Mærkanterne og brikkerne på ruder bør fjernes før de får fugt – limrester fra mærkat-erne kan være besværligt at fjerne. Beskyttelses foile på profilerne bør fjernes efter endt montage eller senest 2 måneder efter.

Vejledning til hvordan du sætter et vindu op, med mere.

Download hele pdf-filen ved klikke på billedet

Rengøring og smøring

Generelt om vedligehold
Der skal for vinduer og yderdøre i alle materialekategorier foretages et almindeligt vedligehold, der omfatter rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glas-bånd. Dette vedligehold gennemføres efter følgende retningslinjer.

Rengøring
Afhængig af orintering og placering vil der ske tilsmudsning af udvendige ramme-og karmflader. Rengøring heraf bør ske med passende mellemrum, og det foretages normalt i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat et sulfofrit rengørningsmiddel (autoshampoo er velegnet). Efterfølgende af-tørres flader og kanter.

Smøring
Der bør en gang om året foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag. Specielt er det vigtigt, at bevægelige nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag renholdes og smøres mindst én gang om året. Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionsprøkte eller fra spraydåse med tyndt rør. Ved bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof smøres med stearin eller specielt glidemiddel efter leverandørens anvisning. Sådanne forbindelser forekommer ved glideskinner af forskellige type, og det er vigtigt for funk-tionen, at der også sikres renholdelse af skinnernes glidefladder m.v.

Tætningslister og Glasbånd
Sammen med den årlige smøring bør foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. For tætningslister kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden, samt at listerne fortsat opfylder deres tætningsfunktion. Ved de fleste elementtyper er det en enkel operation at af- og genmontere tætningslisterne, og det bør så vidt muligt altid ske i forbindelse med vedligehold af en evt. overfladebehandling. For glasbånd kontrolleres, at båndenes position og komprimering fortsat giver sikker-hed for tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Glasbåndenes kompri-mering kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad – evt. et barberblad – der skal møde modstand ved inføring mellem glasfladen og glasbåndet.

Der ydes 5-års produktgaranti både på plast og glas på alle vinduer og døre. Garantiperioden påbegyndes fra den dag ordren bliver faktureret. Alle vores vinduer og døre er testet og CE godkendt af Teknologisk Institut.

Forbrugere har store fordele af Europas indre marked. Vi er alle blevet vant til at kunne få mange forskellige produkter.

Forbrugerne forventer dog, at de produkter, de køber, er sikre.

Da man oprettede Europas indre marked, vedtog man en særlig

sikkerhedslovgivning for visse produktkategorier, som blev solgt på markedet.

Denne lovgivning rækker udover de almindelige sikkerhedskrav, som alle produkter skal opfylde.

I henhold til denne lovgivning skal producenter udforme en erklæring om, at deres produkter er sikre.

Denne erklæring omfatter anbringelse af CE-mærket på produktet.

Importører skal kontrollere, at producenten har taget de fornødne skridt til at opfylde erklæringen, mens distributører skal handle med fornøden omhu og være i stand til at identificere og tilbagetrække produkter, som ikke er sikre.